Đăng nhập Đăng ký website CÙNG HỢP TÁC 
logo-suc-manh-cong-nghe

Code hiển thị Tin tức trong cùng 1 danh mục

Code dùng để hiển thị tất cả tin tức thuộc cùng 1 danh mục. Mỗi danh mục sẽ được xác định bằng một khóa và sử dụng khóa này để hiển thị thông tin trên website.

Template code:
{d:block module="postnewscate" mkey="key1" dbegin="row_data"}
    h2 class="tcenter">data.header}/h2>
    div class="drow">
        {d:begin module="row_data" maxtitle="90" thumb="450x0" loop="3" maxdes="200"}
        div class="dcol dscol w33 p1 dtop">
            div class="mt2">a href="data.link}" >data.picture}/a>/div>
            h2>a href="data.link}">data.title}/a>/h2>
            h3 class="mt2 des">data.description}/h3>
        /div>
        {d:end}
    /div>
{d:/block}

Trong đó:
mkey: là tên khóa của danh mục tin tức cần hiển thị
dbegin: là tên khóa của khối các dòng dữ liệu cần lặp lại, có thể đặt tên tùy ý miễn sao trong cùng 1 khối thì không được có khóa trùng nhau.
maxtitle: là số ký tự tối đa của tiêu đề, nếu vượt quá số lượng này sẽ bị cắt đi và thay bằng dấu …
maxdes: là số ký tự tối đa của mô tả, nếu vượt quá số lượng này sẽ bị cắt đi và thay bằng dấu …
loop và thumb: là các thông số tương tự như trong phần Code hiển thị danh mục Tin tức.

Ví dụ trong phần quản lý Danh mục Tin tức có các dữ liệu sau:
Danh mục Tin tức có khóa nhận diện
Muốn hiển thị tin tức trong mục Trang trí nội thất lên website phần mkey cần nhập vào là key1

Kết quả hiển thị trên website:
Tin tức trong cùng 1 danh mục
Trường hợp muốn hiển thị tin trong mục Nội thất phòng bếp thì sửa mkey thành key2.
Muốn hiển thị tin trong mục nào thì đặt cho mục đó 1 key và sử dụng key này trong code để hiện đúng dữ liệu. Các key có thể đặt tùy ý miễn sao không bị trùng nhau.

Các tin khác
  • CopyRight
  • DMCA.com Protection Status
    Đã thông báo Bộ Công Thương
Chịu trách nhiệm Ông Nguyễn Hữu Dũng
Address: 216/14 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM
Hotline: 0908.622.880 (Mr. Dũng) - Email: info@giacongweb.com
Zalo: 0908 622 880 - Website: https://giacongweb.com

Số Hotline
Zalo